ผลจากการจัดทำโครงงาน คณิตคิดเพิ่มค่า นี้สามารถนำความรู้ที่ได้มาช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับดินสอที่ไม่ใช้แล้วในระดับหนึ่ง  เพราะจาการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้ทดลองใช้ดินสอที่เพิ่มค่าแล้วปรากฏว่านักเรียนมีความพอใจในการใช้ดินสอและการประดิษฐ์ของใช้จากดินสอเป็นอย่างมาก  คณะผู้จัดทำมีความภูมิใจที่ได้ริเริ่มรณรงค์  เพื่อนักเรียน  ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ทุกคนจะได้นำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 ความเห็น ใน “อภิปรายผลการดำเนินการ”

  • fern.6/5:

    ได้ไปปฏิบัติดูแล้ว โครงงานนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและมีประโยชน์มากๆ  ขอบคุณผู้จัดทำที่จัดทำโครงงานนี้ขึ้น 

ออกมาแสดงความเห็นกันหน่อย...

แบบสำรวจ

โครงงานนี้มีประโยชน์อย่างไร?

View Results

Loading ... Loading ...